Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

Do naszej oferty włączamy ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, które stanowią podstawowe geodezyjne jednostki. To ciągły obszar gruntu znajdujący się w jednym obrębie ewidencyjnym i wydzielony liniami granicznymi. Z pojęciem tym spotkać się można między innymi podczas zakupu czy podziału nieruchomości, czy też podczas przygotowań do budowy obiektu budowlanego.

 

Na jakiej podstawie ustala się przebieg działek ewidencyjnych?

Sposoby ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych określone są w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Geodeta dokonuje tego w oparciu o dostępną dokumentację geodezyjną. Jeśli jej brakuje lub jest niekompletna, potrzebne dane uzyskuje poprzez wykonanie geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogramterycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic. Stosuje się zobrazowania lotnicze, satelitarne lub ortofotomapę o odpowiedniej rozdzielczości.

Zapewniamy kompleksową obsługę w powyższym zakresie. Mamy szczegółową wiedzę na temat procedury geodezyjnej dotyczącej ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

 

specjalista wyznacza przebieg granic działki