Inwentaryzacja obiektów budowlanych

Zajmujemy się inwentaryzacją obiektów budowlanych, która jest niezbędna w przypadku postawienia budynków wymagających pozwolenia na budowę. Konieczność jej wykonania regulują odpowiednie przepisy. Dotyczy ona końcowego etapu przeprowadzonych prac. Zadanie geodety polega tutaj na zebraniu aktualnych danych dotyczących ukończonej inwestycji.

Wykonane pomiary inwentaryzacyjne pełnią ważną rolę w zaktualizowaniu mapy zasadniczej,  na której odpowiednio nanosi się nowy obiekt budowlany. Zrobić może je jedynie geodeta posiadający wymagane w tym zakresie uprawnienia. Musi on zamieścić opis wykonanych prac w dzienniku budowy, a także przekazać dokumentację do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Etap zakończenia budowy

Aby móc użytkować nowy budynek, trzeba o zakończeniu jego budowy poinformować nadzór budowlany. Inwentaryzacja budynku wiąże się ściśle z ostatnim etapem powstawania budynku. Musi przebiegać zgodnie z prawem i wymaga załatwienia wielu formalności. Należy przygotować liczne dokumenty (np. oryginał dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy, protokoły badań). Wymagane jest także wykonanie  mapy inwentaryzacyjnej.

Mamy dużą wiedzę z zakresu geodezji inwentaryzacyjnej oraz umiejętności techniczne umożliwiające sprawną realizację powierzonych nam prac. Dbamy o precyzję wykonanych pomiarów i opracowywanych dokumentów geodezyjno-kartograficznych. Pozostajemy w stałej współpracy z inwestorem, mając na uwadze terminowe zakończenie jego budowy. Zawsze służymy Klientom ekspercką poradą w trudnych kwestiach związanych z ostatnim etapem prac budowlanych.

 

inwentaryzacja na działce budowlanej