Usługa aktualizacji baz danych BDOT 500, GESUT, EGiB

Nasza firma świadczy usługi z zakresu aktualizacji baz danych BDOT 500, GESUT oraz EGiB. W świetle prawa obecnie zakładanie i prowadzenie baz danych jako systemów informatycznych jest obowiązkowe. Dodatkowo organy administracji mają czas do 2023 roku, aby w pełni utworzyć bazy danych. W związku z tym pomoc profesjonalistów jest niezbędna – geodeci doskonale wiedzą, jak tworzyć i uzupełniać poszczególne bazy danych.

  • BDOT 500 – baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości mapy zasadniczej w skali 1:500,
  • GESUT – Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu,
  • EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków.

Co oznaczają skróty BDOT 500, GESUT i EGiB?

  • EGIB to baza danych ewidencji gruntów i budynków,
  • GESUT to baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • BDOT500 to baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie opracowań kartograficznych w skali od 1:500 do 1:5000.

 

Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie baz danych?

Osobą, która odpowiada za prowadzenie baz BDOT 500, GESUT i EGiB, jest starosta. To właśnie starosta powinien pilnować, aby dane umieszczone w bazach były aktualne, a dane ulokowane w archiwach były bezpieczne. Starostwa mogą zatem organizować przetargi, dzięki którym zatrudnią geodetów do tworzenia i aktualizowania baz danych. Nasza firma zapewnia obsługę w zakresie dostosowywania baz BDOT 500, GESUT i EGiB do wymagań aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Zapraszamy do współpracy!

Plany budynku na czarnym tle