Podziały nieruchomości

Do naszej oferty usług geodezyjnych włączamy również podziały nieruchomości. Z naszą pomocą kolejni Klienci sprawnie przechodzą przez całą procedurę z tym związaną. Rzetelnie zajmujemy się każdym powierzonym nam zleceniem. Przygotowujemy kompletną dokumentację . Przeprowadzamy niezbędne pomiary  terenowe oraz prace analityczne i kameralne. Przeprowadzamy czynności przyjęcia granic działki podlegającej podziałowi. Sporządzamy stosowny protokół. Składamy kontrolną dokumentację w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Kiedy wykonuje się podział działki?

Podział działek wiąże się między innymi z obrotem nieruchomościami, które w ten sposób przygotowuje się do sprzedaży. Kiedy właściciel dużej działki chce ją podzielić na mniejsze, wówczas musi to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Istotą podziału geodezyjnego jest więc wyodrębnienie nowych, mniejszych działek. To złożony proces, także od strony formalnej. Wnioskodawca musi rozpocząć go od złożenia wniosku i uzyskać w urzędzie gminy lub miasta wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierający najważniejsze informacje na temat posiadanej nieruchomości.

Na tej podstawie geodeta przygotowuje wstępny projekt podziału działki. Po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez dany urząd gminy czy miasta przystępuje do prac nad określeniem granic dzielonej nieruchomości. Następnie robi końcowy projekt podziału i wyznacza nowe punkty graniczne. Procedura kończy się przekazaniem właścicielowi gruntu dokumentacji potrzebnej do dokonania zmian w księdze wieczystej.

 

podzielona działka