Usługi geodezyjne – nasza oferta

 

Świadczymy szereg usług geodezyjnych, zabiegając stale o wzorowe wykonawstwo i świetną komunikację z Klientem, który powierzył nam swój projekt. Zdajemy sobie w pełni sprawę, że wykonane przez nas prace stanowią w większości podstawę do podejmowania kolejnych działań i przechodzenia do dalszych etapów, na przykład zakupu ziemi i powstawania obiektu budowalnego. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by zlecenie wykonać zgodnie z wyznaczonym terminem. Wiemy, że kompleksowa obsługa geodezyjna, jaką jesteśmy w stanie zapewnić, to niezwykle istotny element wielu przedsięwzięć.

 

sprzęt geodezyjny przy drodze


Prace geodezyjne na miarę potrzeb

Przygotowana przez naszą pracownię oferta to wynik zdobytego doświadczenia podczas realizacji różnorodnych projektów  dla Klientów z wielu branż oraz dla osób prywatnych. Do powierzonych nam prac geodezyjnych podchodzimy zawsze z zaangażowaniem, dopasowując się ściśle do potrzeb zleceniodawcy. Wszechstronny charakter oferty sprawia, że Klienci bez problemu znajdują w niej potrzebną w danym momencie usługę. Obejmują one:

  • wykonanie map do celów projektowych,
  • tyczenie obiektów budowlanych,
  • inwentaryzację obiektów budowlanych,
  • podziały nieruchomości,
  • wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych,
  • ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
  • rozgraniczanie nieruchomości,
  • pomiary dla potrzeb procesu budowlanego,
  • fotogrametrię i ortofotomapy z wykorzystaniem drona,
  • usługa aktualizacji baz danych BDOT 500, GESUT, EGiB.

Zachęcamy do rozpoczęcia współpracy z nami i skorzystania z oferty. Mamy atrakcyjne ceny i szybkie terminy realizacji.

 

projekty map

Mapa do celów projektowych

pracownik z pomarańczowej kurtce

Tyczenie obiektów budowlanych

pracownik na budowie

Inwentaryzacja obiektów budowlanych

geodeta z pracujący z niwelatorem

Podziały nieruchomości

stół architekta na budowie

Wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych

nogi niwelatora optycznego

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

kijek z czerwoną stążką

Rozgraniczanie nieruchomości

wykonywanie pomiaru geodezyjnego

Pomiary dla potrzeb procesu budowlanego

wykonywanie fotogrametrii dronem

Fotogrametria i ortofotomapy z wykorzystaniem drona

Mapa okolicznego terenu

Usługa aktualizacji baz danych BDOT 500, GESUT, EGiB