Fotogrametria i ortofotomapy z wykorzystaniem drona

Do oferty usług geodezyjnych włączamy fotogrametrię i ortofotomapy z wykorzystaniem drona. To nowoczesna technika wykorzystywana do zrobienia różnego rodzaju pomiarów. Uzyskuje się w ten sposób w geodezji potrzebne dane, na podstawie których przeprowadza się kolejne prace. Zastosowanie dronów zdecydowanie usprawnia działanie geodety. Pomiary wykonuje się dużo szybciej, a pozyskane w tą droga dane są bardzo dokładne. W ten sposób udaje się wykonać mapy tam, gdzie wcześniej było to wręcz niemożliwe lub niezwykle trudne.  Zmapowanie trudnodostępnych terenów dzięki zastosowaniu najnowszej technologii okazuje się wyjątkowo łatwe.

 

Wykorzystanie ortofotomapy z drona w geodezji

Mapowanie z drona to bardzo użyteczne i wygodne rozwiązanie stosowane w wielu branżach, na przykład w budownictwie. Ortofotomapy wykorzystuje się w geodezji ze względu na swoją dokładność oraz możliwości operacyjne. Znacząco przyspieszają i ułatwiają wykonanie prac, a także obniżają ich koszty. W przeciwieństwie do tradycyjnych technik pozyskanie danych za pomocą drona w wielu przypadkach jest po prostu dużo tańsze.

Czasochłonne i problematyczne pomiary geodezyjne (na przykład w centrum miasta) udaje się zrobić  zdecydowanie szybciej. Tempo prac idzie w parze w tym przypadku z ich jakością, gdyż ortofotompay charakteryzują się wysoką rozdzielczością. Ponadto sprzyja lepszej organizacji i planowaniu kolejnych etapów realizacji danego zlecenia. Korzyści z wdrożenia fotogrametrii i ortofotomap znajdują się zarówno po stronie geodetów jak i Klientów, którzy szybciej otrzymują gotowe opracowania.

 

mały dron nad doliną