Mapa do celów projektowych

Nasza oferta obejmuje między innymi wykonanie mapy do celów projektowych. Z powyższej usługi skorzystało już wielu Klientów, którzy urzeczywistnili swoje marzenia o budowie domu. Sprawna obsługa geodezyjna i staranne wykonanie map odgrywają w całym procesie budowlanym kluczowe znaczenie. Współpracujemy w tym zakresie z Klientami indywidualnymi, instytucjami i przedsiębiorcami – odnośnie planowanej budowy domu, ale także innych inwestycji budowlanych (na przykład budynków przemysłowych).

Przestrzegamy ściśle wszelkich wymogów dotyczących sporządzenia mapy: wykorzystanych danych, treści, redakcji, opisu, edycji. Zapewniamy także wykonanie stosownych pomiarów dla potrzeb procesu budowlanego. Przygotowujemy pełną dokumentację geodezyjną, na podstawie której inwestorzy mogą przystąpić do kolejnych etapów realizowania inwestycji budowlanej.

 

Zamówienie mapy u geodety

Zamówienie mapy u geodety jest niezbędne, aby rozpocząć inwestycję i uzyskać pozwolenie na budowę. Stanowi ona załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego odnośnie planowanej budowy. Sporządza ją  uprawniony do tego geodeta zazwyczaj w oparciu o mapę zasadniczą, uwzględniając stan faktyczny i aktualizację terenów sąsiadujących z obszarem inwestycji w pasie co najmniej 30 m. Mapa ta powinna mieć wymagany opis wraz podaniem skali oraz określeniem obszaru aktualizacji. Zamawia się ją w wersji papierowej lub elektronicznej i dostarcza do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

leżąca mapa i długopisy